• Blogg,  Markedsføring,  PLAN

    4H plan for å skrive gode tekster

    4H = Hvorfor, Hvem, hva, hvor? Når jeg lager en markedskampanje er jeg alltid fokusert på flere deler av kampanjen helt fra start! Her kommer det jeg kaller 4H inn, som står for : Hvorfor, hvem, hva og hvor. Selv…