Blogg,  Markedsføring,  Nettside

Har du tyngde og troverdighet?

Har ditt firma «Gravitas»?

Når kjøperne tar deg på alvor, er det større sjanse for at de vil ta imot ditt råd og kjøpe ditt produkt.  Derfor er gravitas viktig for alle som har noe å selge! Gravitas er forankret i latin, som betyr tung, seriøs, har tyngdekraften. I salgs verden, betyr gravitas at du har troverdighet og blir tatt på alvor.

Hva betyr gravitas i praksis?

Tenk tilbake til en favoritt lærer som holdt klassen din i henført oppmerksomhet hele timen. Eller en kollega som du har beundret og etterlignet. Personer med gravitas har tilstedeværelse. De er trygge og selvsikre uten å være arrogante bedrevitere. De har kontroll og de deler velvillig sin kunnskap. De har troverdighet.

Hva er så din bedrifts gravitas …

Din bedrifts gravitas er summen av mange ting. Det er summen av bedriftens bakgrunn, kvalitet på produkter og tjenester. Det er hvordan du presenterer deg i markedsmateriell  og hvordan du blir presentert i media. Det er kompetanse og kunnskap hos dine ansatte.  Evnen til å svare på kjøpernes spørsmål, forstå deres bekymringer, gi kundene råd som er troverdige og bidra til å løse problemer. Hvis du ikke kan gjøre dette, vil kjøperne kunne tvile på din bedrifts troverdighet, og kanskje unngå å kjøpe dine produkter og tjenester.

Gravitas

Hvordan bygger du gravitas?

Du sørger for å bli troverdig. Del din kunnskap med glede. Opplys kundene på en måte som gjør at kunden får et positivt inntrykk. Ikke vær belærende, men inspirerende. Lever kvalitetsprodukter og sørg for god kvalitetssikring. God service skal være en selvfølge! Finn ut av hva kundene dine ønsker og gi dem en bit av dette i form av god informasjon.  Sett deg inn i kundens sted og vis forståelse for de problemene kunden har. Selv de minste problemene er det godt å bli kvitt. Bidrar du til dette vil du bli husket!

Nettsiden til din bedrift kan være med på å styrke din gravitas. 

Kjøpere sjekker deg ut på nettet. Nettsiden din vil påvirke deres oppfatning av din bedrift. Hvis du ønsker å bli tatt på alvor, må du fremstå som profesjonell på nettet.  Innholdet på nettsiden din må gjenspeile det kunden din ønsker. Du må presentere innholdet på en god måte, og bidra med kompetanse og bygge troverdighet. Det gjør du med god tekst og godt innhold på nettsiden.

«Evig eies kun et dårlig rykte….»

Dette er tittelen på en sang av Henning Kvitnes. Tittelen sier alt om hva som er viktig i dagens digitale samfunn. Du må sørge for at din bedrift har et godt rykte. Trår du feil vil dette spre seg raskere enn ild i tørt gress i de sosiale medier. Fokus på kundeservice og kundetilfredshet vil derfor bygge opp ditt firmas gravitas. Det positive med sosiale medier er at det også er lett å spre gode nyheter! Har du noe å dele som treffer kundene godt, deler de gjerne med sine venner. Vær en positiv bidragsyter i de sosiale medier. Ikke dytt og press på tilbud eller salg, men gi leserne noe som har verdi. Verdi i form av råd og kunnskap som du villig deler i de sosiale medier. Det bygger troverdighet.

Troverdighet som til slutt vil føre til salg!