Blogg,  Design,  Referanser,  Tekstforfatter,  Trykksak

Brosjyre for kunde

Jeg har hatt gleden av å lage en liten brosjyre og visittkort/timekort for Inger Toril Sosial Assistanse. Hun selger tjenester til eldre som vil klare seg hjemme i eget hus, men som faller utenfor det kommunale hjelpeapparatet. Brosjyren er derfor rettet mot aldersgruppen 70+ og deres pårørende.

Jeg har skrevet tekst, laget grafisk utforming og redigert bilder for denne kunden.
I tillegg har jeg sørget for bestilling av trykk.

Teksten er skrevet ut fra en samtale med Inger Toril. Jeg skriver mye notater når jeg har samtale med kunden, og ut fra dette blir teksten til. Layout er tilpasset etter tekst, bilder og målgruppe.  Sammen med trykksakene fikk Inger Toril også flere gode råd vedrørende markedsføring og målgruppen.

Kunden var meget fornøyd!

2014 Jan - Inger Toril Sosial kompetanse

Jeg ønsker Inger Toril lykke til med sin nye virksomhet!

Er du gründer?

Har du en nyoppstartet virksomhet og trenger hjelp til tekst og markedsføring? Der du kanskje stanger hodet i veggen og sliter med å finne løsninger, koser jeg meg med ord og bokstaver, design og bilder!

Ta kontakt hvis du vil ha et tilbud! 

Er du engstelig for høye priser, kan det hende du blir positivt overrasket.