Blogg,  Markedsføring,  PLAN

4H plan for å skrive gode tekster

4H = Hvorfor, Hvem, hva, hvor?

Når jeg lager en markedskampanje er jeg alltid fokusert på flere deler av kampanjen helt fra start! Her kommer det jeg kaller 4H inn, som står for : Hvorfor, hvem, hva og hvor. Selv om jeg kun lager en liten annonse må dette tenkes gjennom. For en liten annonse i kjent terreng er planen laget på få minutter. For større kampanjer trenger det å gjøres litt research før den kreative prosessen startes!

Hvorfor hva hvem hvor Medium Web view

4H

HVORFOR
Skal jeg selge, informere eller bare vekke oppmerksomhet? Hva er målet med denne kampanjen?

HVA
Hva skal kampanjen inneholde – hva er budskapet?

HVEM?
Hvem er målgruppen? Hvem vil jeg skal se denne kampanjen? Hva kjennetegner disse menneskene.

HVOR?
Hvor skal denne kampanjen vises? Skal det kun være en annonse, eller full pakke med bruk av mange kanaler og påvirkning fra de fleste kanter? Det må lages en mediaplan som sier hvor og når kampanjen skal vises!

Med alt dette i hodet er jeg klar for å skape kampanjen. Sette sammen tekst og bilder, sørge for design og mediaplan.

Hva gjør du for å sikre at du når fram til leseren med ditt budskap?